ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ณวันที่ 30 กันยายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.89 MB
งบทดลองเดือนกันยายน ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 988.77 KB
งบทดลองเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.91 MB
งบทดลองเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.87 MB
งบทดลองเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.84 MB
งบทดลองเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 984.25 KB
งบทดลองเดือนเมษายน ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB