ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งบทดลองเดือนมกราคม ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
งบทดลองเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
งบทดลองเดือนเมษายน ๒๕๖๔
งบทดลองเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.47 MB
งบทดลองเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
งบทดลองเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB
งบทดลองเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.95 MB
งบทดลองเดือนกันยายน ๒๕๖๔
งบทดลองเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 979.91 KB
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของ งบทดลอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ณวันที่ 30 กันยายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320.9 KB
งบทดลองเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB